висновок


висновок
(остаточна думка про що-н., логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань, розгляду фактів), умовивід; мораль (повчальний висновок)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • висновок — структурний складник міркування (або умовиводу); висловлення, в якому фіксують нове знання і яке отримують внаслідок його виведення (висновування) за допомогою певних логічних правил з інших висловлень засновків міркування (див. міркування,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • висновок — вку, ч. Остаточна думка про що небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів. •• Ауди/торський ви/сновок документ, який містить результати аудиторської перевірки. Експе/ртний ви/сновок документ …   Український тлумачний словник

  • висновок — [ви/сновок] ноўку, м. (ў) ноўку, мн. ноўкие, ноўк іў …   Орфоепічний словник української мови

  • висновок — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • конклюзія — висновок, резюме, закінчення …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • консеквенція — Консеквенція: висновок [48;XX] То само веде за собою і другу консеквенцію, [XX] висновок, наслідок, послідовність [44 1;44 2;53] висновок, результат, послідовність [45] висновок, умовивід [XIX] Як чоловік, що кілька годин пробув у хаті, повній… …   Толковый украинский словарь

  • індукція — (від лат. inductio наведення) форма умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне; спосіб міркування, за допомогою якого встановлюється обґрунтованість висунутого припущення чи гіпотези. Розрізняють повну і неповну І …   Філософський енциклопедичний словник

  • Волынская резня — Эта статья находится в режиме поиска консенсуса. В настоящее время вокруг статьи происходит сложный конфликт участников, из за которого администраторы перевели её в особый режим. Существенные правки …   Википедия

  • Закон Украины об основах государственной языковой политики — Закон «Об основах государственной языковой политики» № 5029 VI (укр. Закон «Про засади державної мовної політики», неофициально  «закон Колесниченко Кивалова» либо «закон о языках»)  закон, внесённый народными депутатами Вадимом… …   Википедия

  • силогізм — (від грецьк. συλλογισμαι міркую, роблю умовивід) дедуктивний умовивід, в якому з двох суджень (засновків) отримують зумовлене ними третє судження висновок. Розрізняють три великі групи С.: категоричний С., у якого засновками є категоричні… …   Філософський енциклопедичний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.